קטע:רש"י על איוב טז כב

"כי שנות וגו'" - הקצובים מספר לימי חיי

"יאתיו" - יגיעו ואז ארח לא אשוב אהלך