פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על איוב טז ט

"צרי" - השטן הוא הצר

"ילטוש" - יחדד כמו לוטש כל חורש וגומר (בראשית ד)