קטע:רש"י על איוב טז ז

"השימות" - לשון שתיקה כמו אשתומם וכמו שומו שמים (ירמיהו ב) שתקו והתמהו