קטע:רש"י על איוב טו כח

"וישכון ערים נכחדות" - כן דרך בעלי גאוה בונים חרבות לשם