קטע:רש"י על איוב ח כ

"הן אל לא ימאס תם" - ולא יחזיק ביד משנאיך המריעים לך עד אשר ישוב לרחם עליך וימלא שחוק פיך