רש"י על איוב ח ז

<< רש"י על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"והיה ראשיתך מצער" - ראשיתך שעברה מצער לפי אחריתך שישגה מאוד