קטע:רש"י על איוב ח ז

"והיה ראשיתך מצער" - ראשיתך שעברה מצער לפי אחריתך שישגה מאוד