קטע:רש"י על איוב ז ו

"ימי קלו" - ימי טובתי מיהרו ללכת

"מני ארג" - מני אריג' הנעשי' מהרה וכן אמר חזקיה (שם לח) קפדתי כאורג חיי

"באפס תקוה" - איני מקוה עוד לטובה