קטע:רש"י על איוב ו ל

"אם חכי לא יבין הוות" - לא יבין כשאני מדבר הוות