קטע:רש"י על איוב ו כו

"הלהוכח מילים תחשבו" - הלברר דברים תחשובו

"ולרוח" - הם משולים

"אמרי נואש" - שאין בהם ממש כמו (ירמיהו ה) ותאמרי נואש איני חושש לדברי הנביאים