קטע:רש"י על איוב ו יג

"האם אין עזרתי בי" - לשון תימא הגם זאת תבא עלי שאין עזרתי בי אותם ריעים שהיו לי לעזרני אינם בעזרתי

"ותושיה נדחה" - עצה של יועצים נדחה ממני שקמה עלי להקניט ונדחית