קטע:רש"י על איוב ו ב

"והותי" - שברי

"ישאו יחד" - עם משקל שכנגדם ואפי' הם חול ימים יכבד ממנו