פתיחת התפריט הראשי

"וידעת כי שלום אהלך" - ואז בכל מקום תהיה בטוח כי שלום אהלך

"ופקדת נוך ולא תחטא" - כמו אל השערה ולא יחטיא (שופטים כ) וזו היא השביעית שמנינו למעלה