קטע:רש"י על איוב ד ז

"נכחדו" - נעלמו ונאבדו כמו ותכחד מן הארץ (שמות ט)