קטע:רש"י על איוב ג יב

"מדוע קדמוני" - ברכי אמי קודם למיתה

"כי אינק" - נגזר עלי לינק מהם לפי שהוא מדבר ביום לידה הוא מזכיר דברים של אחריו בלשון עתיד