קטע:רש"י על איוב ג י

"כי לא סגר" - מי שיכולת בידו לסגור וגם זה מן המקראות דומין להלילה אמר

"דלתי בטני" - שיצאתי ממנו שאם עשה כן ויסתר עמל מעיני