קטע:רש"י על איוב ב ו

"אך את נפשו שמור" - שלא תצא מכאן אמרו חכמים קשה היה צערו של שטן יותר משל איוב כאומר לחבירו שבור חבית זו ושמור יינה