קטע:רש"י על איוב ב ג

"מחזיק" - אוחז כמו (שמות ד) וישלח ידו ויחזק בו מחזיק באזני כלב (משלי כו)

"ותסיתני בו" - הסיתני לבולעו כל לשון הסתה אינו אלא לשון המשכה שממשיך את האדם לעצתו