קטע:רש"י על איוב א כא

"מבטן אמי" - האדמה אשר לוקחתי משם או אמי ממש

"וערום אשוב שמה" - לא בבטן הוא מדבר ומה שמה אל מקום תשובתו ועל שהוא מוכן לכך ולא יחליף החוק לשוב כי אם אל העפר לפיכך לא הוצרך להזכירו