רמב"ן על שמות יט יא

תבנית:ניווט קטעים "ירד ה' לעיני כל העם" - שכלם יראו ברדתו שם כי יראו מראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לא שיראו את השם דכתיב (להלן לג כ) כי לא יראני האדם וחי