קטע:רמב"ן על שמות ג ז

"ויאמר ה'" - יזכירנו במדת רחמים בענין החמלה על העם ואע"פ שכל הפרשה בשם "אלהים"