קטע:רמב"ן על ויקרא טז כט

"תענו את נפשותיכם" - כבר ביאר רבי אברהם כי כל ענוי שימצא במקרא דבק עם הנפש הוא הצום לסתום פיהם של הקראים מחוקי שם