קטע:רמב"ן על דברים ל א

"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה" - כבר הזכרתי (ויקרא כו טז) כי הפרשה הזאת עתידה כי כל עניניה לא היו ולא נבראו אבל הם עתידין להיות