קטע:רמב"ן על דברים כט טו

"כי אתם ידעתם" - וגו' ותראו את שקוציהם לפי שראיתם את האומות עובדי עבודת כוכבים ושמא השיא לב אחד מכם ללכת אחריהם