פתיחת התפריט הראשי

קטע:רמב"ן על דברים ד כז

"ונשארתם מתי מספר בגוים" - יאמר שנשאר מועטים בכל גוי וגוי מכל הגוים אשר ינהג אותנו שם כי בארבע רוחות השמים יפזר אותנו אבל בכללנו רבים אנחנו שבח לאל