קטע:רמב"ן על דברים ד ג

"עיניכם הראות" - עתה בא להזהיר בפרטי המצות ויתחיל בעבודת כוכבים שהיא שורש לכולן