פתיחת התפריט הראשי

"וטעם אנחנו" - בעצמנו נעלה ונלחמנו לא נניח הדבר לבנינו אחרינו כאשר אמרת