פתיחת התפריט הראשי

"וטעם אשר נשבע ה'" - כמו ואל משה אמר עלה אל ה' (שמות כד א) ושם פירשתי