פתיחת התפריט הראשי

קטע:רמב"ן על בראשית לו כו

"ואלה בני דִישָן חמדן ואשבן" - הוא דִשוֹן, הבן החמישי לשעיר; כי אין קפידא שיקראנו דִישָן או דִשוֹן, רק כשהם בפסוק אחד, להבדיל בין שניהם; וכן (מלכים א ז מ): "ויעש חירום את הכיורות, ויכל חירם". והוצרך הכתוב בכאן לקראו דִישָן, שלא יחשב שהוא דִשֹן בן ענה הנזכר בסמוך ליחס לו תולדות, כי כן יהיה במשמע.