פתיחת התפריט הראשי

"וטעם בת לאה אשר ילדה ליעקב" - לומר שהיא אחות שמעון ולוי המקנאים ונוקמים נקמתה והזכיר אשר ילדה ליעקב כי כל האחים קנאו בה