קטע:רמב"ן על בראשית לב יד

"מן הבא בידו מנחה" - יאמר כי עשה מנחה מאשר עמו כי עשרו היה צאן ובקר ומהם שלח כי בדרך היה ואיננו מקום לשלוח לו כלי כסף וכלי זהב ומגדנות