קטע:רמב"ן על בראשית לא ו

"כי בכל כחי עבדתי את אביכן" - מתחילה ונתברך לרגלי ויתכן שהיה ללבן צאן רבות כי נתברכו גם העטופים לרגל יעקב כי לא צעקו בניו רק בקנאתם ליעקב שעשה כל הכבוד הזה