פתיחת התפריט הראשי

קטע:רמב"ן על בראשית כד מה

"וטעם והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה" - כי בהיותו בביתה שמע את שמה או מתחילה הגידה לו שמה אע"פ שלא נזכר