קטע:רמב"ן על בראשית כא יד

"ואת הילד וישלחה" - נמשך למעלה ויתן אל הגר ואת הילד כי גם הילד נתן לה שילך עמה באשר תלך