קטע:רמב"ן על בראשית יט כו

"מאחריו" - מאחרי לוט שהיה הולך אחריהם מאסף לכל ביתו ממהרם להמלט