פתיחת התפריט הראשי

קטע:רמב"ן על בראשית יח יז

"וה' אמר" - אל צבא השמים העומדים עליו או אל המלאכים השלוחים ויתכן שהוא המחשבה כי חשב שלא יתכסה ממנו מפני הטעמים הללו וכן ואני אמרתי בדמי ימי (ישעיהו לח י) וכן ויאמר להכות את דוד (כא טז) וכן כל אמירה עם הלב מחשבה