קטע:רמב"ן על בראשית יב יט

"וטעם ואקח אותה לי לאשה" - שהיה רצונו שתהיה זאת אשתו המולכת לא תהיה פלגש לו והזכיר זה בעבור שיודה לו אם היא אחותו כאשר פירשתי