קטע:רמב"ן על בראשית יב יז

"וטעם על דבר שרי אשת אברם" - כי בעבור החמס שעשה לשרה גם לאברהם ובזכות שניהם באו עליו הנגעים הגדולים ההם