קטע:רמב"ן על בראשית טז ט

"שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה" - צוה אותה לשוב ולקבל עליה ממשלת גברתה רמז כי לא תצא לחפשי ממנה כי בני שרה ימשלו בזרעה לעולם