פתיחת התפריט הראשי

קטע:רמב"ן על בראשית ח ט

"ולא מצאה היונה מנוח" - אין מנהג העופות לנוח בראשי ההרים הגבוהים על הארץ ואין אילן שם אף כי בהיות המים על פני כל הארץ ולכן לא מצאה היונה מנוח אשר ייטב לה ובעת הראות האילנות הלכה לנפשה כי בדליותיהם תקננה