קטע:רמב"ן על במדבר יד ז

תבנית:ניווט קטעים "וטעם טובה הארץ מאד מאד" - להכחיש הדבה לאמר שאינה אוכלת יושביה כי האויר טוב והיא ארץ זבת חלב ודבש