קטע:רמב"ן על במדבר טו כו

"ולגר הגר" - כי הגרים בחטא הזה מוכשלים תמיד ומכשילים את ישראל