קטע:רלב"ג על שופטים א יד

והנה, זכר שהסיתה עכסה לשאול מאת אביה השדה, וכשנתנו לה הוסיפה היא לשאול גולות מים.