קטע:רלב"ג על שופטים א יא

תבנית:ניווט קטעים ושם דביר הנזכר בזה הוא מקים אחר זולת מה שנזכר בספר יהושע, ואמר: "וישב יהושע וכל ישראל עמו דברה" (יהושע י לח).