קטע:רלב"ג על שופטים א ז

וזכר שהביאוהו אחר זה בירושלים ומת שם. וכבר נלחמו בני יהודה בירושלים קודם זה ולכדו אותה, והכוה לפי חרב ואת העיר שלחו באש.