קטע:רד"ק על שופטים א א

ויהי אחרי מות יהושע ... מי יעלה לנו – לכבוש את הארץ אשר נשארה להיכבש.