קטע:רד"ק על דברי הימים ב ב ו

"ובארגון" - כמו בארגמן. ותרגום ארגמן ארגונא והוא צבע אדום.

"וכרמיל" - הוא צבע אדום גם כן, אלא שארגמן הוא צבע אדום שקורין לאקא. וכרמיל הוא תולעת השני והוא צבע הכרמי.