קטע:רד"ק על דברי הימים א א א

אדם שת אנוש – זה הוא מספר התולדות זה אחר זה. וכן "קינן מהללאל ירד חנוך מתושלח למך נח שם" (ב-ד). אבל "שם חם ויפת" (ד) – הוא כמו "ראובן שמעון לוי יהודה".