פתיחת התפריט הראשי

קטע:רבי ישעיה די טראני על יהושע כב יז

"הִטַּהַרְנוּ" - פירוש, התטהרנו. והוא בניין התפעל, ולולי הה"א היה נרגש במשפטו ואינו בניין נפעל, שאילו כן היה אומר נטהרנו.