קטע:רבי ישעיה די טראני על יהושע ו יז

"כִּי הֶחְבְּאַתָה" - בא בשני סימני הנקבה, והיה לו לומר החביאה, בלא תי"ו. ומפני התי"ו שבא בו נפלה התנועה מן הבי"ת. ודומה לו שבא בשני סימנין "ופגריכם אתם" (במדבר יד, לב), שבא בשני סימני הרבים.