קטע:ספורנו על שמות ב יג

(שמות ב יג): "ויאמר לרשע" - מפני היות כל אחד מהם אחיו, לא התעורר לעזור, אבל הוכיח במישור.